Povinnosti Členov

Meno                            Členské                     1 akcia ročne

Dominik                            ✓

Lukáš T                             ✓

Štefan                               ✓

Petra                                 ✓

Ondrej

Alexander

Juraj                                 ✓

Barbara                            ✓

Gabriel                             ✓

Veronika                          ✓

Dušan                              ✓

Ivana                                ✓

Tomáš                             ✓

Lívia

Viliam                               ✓

Nicola

Martin                              ✓

Kristína                            ✓

Lukáš R

Anna

Lukáš